נהיגה בשכרות

בשנים האחרונות, היינו עדים לתאונות דרכים קטלניות שהתרחשו בשל שימוש באלכוהול בזמן נהיגה. שתיית אלכוהול הובילה לאובדן שליטה על הרכב ולתוצאות הרות גורל.

נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים  מעלה את הסיכון לתאונות דרכים ולכן עבירת נהיגה בשכרות היא אחת מבין העבירות החמורות ביותר בעבירות התעבורה ובתי המשפט יחמירו עם נהגים שיכורים.

נהגים אשר מתמודדים עם עבירות נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת אלכוהול זקוקים לעזרה של עורך דין מומחה לענייני תעבורה בעל ניסיון מוכח בתחום, אשר כולל התמודדות וניהול תיקים בפרופיל דומה והשגת הצלחות רבות עבור הלקוחות שלו. בתרחיש הטוב ביותר, עורך הדין שלכם יוכל לעזור לכם לבטל את כתב האישום העומד כנגדכם או לפחות להגיע לגזר דין מופחת.

ישנן עבירות תנועה קשות רבות, אך נהיגה בשכרות היא הקטלנית והמסוכנת ביותר וזו בדיוק הסיבה שהחוק קבע רמות מוגדרות של כמות האלכוהול המותרת בדם.

נהיגה תחת השפעה של אלכוהול מסכנת את כל משתמשי הדרך , בנוסף לסיכון הברור שאתם נוטלים על עצמכם.

חשוב לזכור שעבירה של נהיגה תחת השפעה של משקאות משכרים או לחילופין תחת השפעת סמים גוררת עיממה לרוב עונשים חמורים וכבדים ביותר. העונש המינימלי המוגדר על פי התיקון לפקודת התעבורה הוא לפחות שנתיים פסילה בפועל לנהג המואשם בנהיגה בשכרות, פסילה מנהלית למשך 30 ימים והחרמת הרכב למשך חודש ימים. במקרים מסוימים, ועל פי העבר של הנהג המואשם, עונש הפסילה המינימלי יכול להיות גבוה בהרבה. וכמובן שחומרות הענישה השונות.

הגדרת נהיגה בשכרות

עבירת הנהיגה בשכרות מעוגנת בסעיף 62(3) לפקודת התעבורה המצוי בפרק השביעי, שעניינו “עבירות ועונשין”, וזה לשונו: 

“העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס .

(3) הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, “שיכור” ו”ממונה על הרכב” – כהגדרתם בסעיף 64ב”.

 מקור נוסף לעבירת נהיגה בשכרות, יימצא לנו בתקנה 169ב לתקנות התעבורה, הקובעת כי:

“(א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור .

  (ג) לענין סעיפים 62(3) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.”

להשלמת התמונה יצויין, כי סעיף 39א לפקודת התעבורה, קובע עונש מינימום של פסילת רשיון נהיגה למשך שנתיים, למי שהורשע בעבירת הנהיגה בשכרות, כאשר בית המשפט רשאי להורות על תקופת פסילה קצרה יותר “בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין”. עוד אציין, כי עבירת הנהיגה בשכרות מחולקת למספר סוגים של מצבי שכרות, הנובעת מצריכת אלכוהול, כעולה מהגדרת השכרות, לפי סעיף 64ב לפקודת התעבורה:

“‘שיכור’ – אחד מאלה:

(1) מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב; .

(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

(4) מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3)”.

שכרותו של הנהג, עקב צריכת אלכוהול, עשוייה לנבוע, אם כן, בשל שתיית משקה משכר בעת הנהיגה; כאשר בגופו של הנהג נמצא אלכוהול בריכוז הגבוה מן הריכוז המירבי אשר נקבע בתקנות, על-ידי שר התחבורה; וכאשר הנהג נתון תחת השפעת משקה משכר, מעל לרף המינימלי שנקבע בתקנות. חשיבות ההבחנה בין המצבים השונים, נעוצה בדרכי ההוכחה של כל אחד מהם downloadhit.

אדם ייחשב שיכור, כאשר שכרותו הוכחה בעצם העובדה כי בגופו נמצא ריכוז אלכוהול גבוה בהרבה מן הריכוז המירבי, העומד, לפי תקנה 169א לתקנות התעבורה, על 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף. 

כיצד בודקים אם אדם שיכור?

משטרת ישראל עורכת לנהגים בדיקות אקראיות על ידי מכשיר שנקרא נשיפון.המכשיר נותן אינדיקציה לגבי הימצאותו של אלכוהול בגופו של החשוד. הנהג צריך לנשוף דרך פיה, ואז בזמן אמת המכשיר מודד את צריכת האלכוהול  , אם נמצא כי צריכת האלכוהות מופרזת, מעל מה שנקבע בחוק, הנהג מעוכב לבדיקת שכרות. על אף שהוא משמש כבדיקה, המכשיר אינו מהווה ראיה קבילה בבית המשפט לצורך הוכחת שכרות.

כיצד המכשיר עובד?

הנבדק נושף אוויר מרֵאותיו אל צינורית אשר מחוברת למכשיר באמצעות פּיה סטרילית. האוויר נכנס אל תא מדידה.

מה קורה אם אדם מסרב להיבדק?

אם אדם מעוכב בחשד לנהיגה בשכרות הוא לא יכול לסרב לבדיקה,  השוטר צריך להסביר לו שעצם הסירוב משמש כראיה לכך שהנהג, נהג בשכרות .על השוטר, לפרט גם את העונשים הצפויים לנהג באם יורשע מכוח הסירוב בנהיגה בשכרות. שנתיים פסילת רישיון נהיגה בפועל ועונשים נוספים.

אך אם השוטר לא הסביר לנהג שסירובו עלול לשמש כראיה נגדו,  הדבר יכול להביא לזיכוי נאשם.

בדיקות נוספות הנעשות במקרה של חשד לנהיגה בשכרות

בדיקת מאפיינים – בדיקה המאפיינים מתבצעת במצב שבו עברתם בדיקת נשיפון והיא נמצאה חיובית. , בנוסף, אם סירבתם לבדיקת “נשיפון”, השוטר יערוך בדיקת מאפיינים , זוהי בדיקה במהלכה תידרשו לצאת מהרכב ותעברו בדיקות מאפייני שכרות, גם הבדיקה הזאת אינה קבילה בבית המשפט ועומדת לכם הזכות לסרב לבצעה.

בדיקה נוספת היא בדיקת “ינשוף” – בניגוד ל”נשיפון” המכשיר קביל בבית משפט כראייה. אם מתברר שנשפתם בשיעור של 290 מיקרוגרם אלכוהול ומעלה ייתכן שתורשעו בנהיגה בשכרות. אם סירבתם לבדיקה, הדבר ישמש כחזקה לנהיגה בשכרות.

מתי בתי המשפט יקלו עם אדם שיכור?

דוגמא לכך ניתן לראות בת”ד 8186-09-20 ניתן ב- 04/10/2021 בבית המשפט לתעבורה חיפה.

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום שייחס לה עבירה של נהיגה בשכרות, סטיה מנתיב נסיעה, נהיגה בקלות ראש ובאופן שגרם נזק לרכוש וחבלה של ממש לגוף.

 כתב האישום תוקן, כך שבמקום עבירה של נהיגה בשכרות, יוחסה לה עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, הנאשמת הודתה בעובדות כתב האישום המתוקן והורשעה על פי הודאתה.

הוסכם כי יוטלו על הנאשמת רכיבים עונשיים שונים, לצד פסילה בפועל שבין 3-11 חודשים.

הסיבה שהחליטו להקל עם הנאשמת, מאחר ועסקינן בתאונה עצמית ,הנאשמת סטתה מנתיב נסיעתה מסיבה בלתי ברורה, פגעה בשטח הפרדה בנוי, התהפכה ופגעה בשטח ההפרדה בגדר האבן ובעץ דקל משמאל. כתוצאה מהתאונה, הנאשמת נחבלה חבלות של ממש, שהתבטאו הן בפגיעה בלסת והן בקשיי הליכה.

עיון בפסיקת בתי המשפט לתעבורה מעלה כי מקום שבו הנאשם הוא שנחבל חבלות של ממש, אפילו היו אלה חבלות קשות, הנטיה היא שלא להטיל עליו פסילה ממושכת, שכן עונשו כבר ניתן לו .

בנוסף אם נאשם מודה בעובדות כתב האישום, הוא חוסך זמן שיפוטי יקר, בית משפט מתחשב במידה ואין הרשעות קודמות או אין עבירות ביחס לותק הנהיגה וכן בית המשפט לוקח במסגרת שיקוליו גם את נסיבותיו האישיות של הנהג. 

במקרה של הנאשמת שנפגעה בעצמה, צויין כי, “הנאשמת נושאת את תוצאות התאונה בגופה ובנפשה עד עצם היום הזה ואני סבורה כי יש בכך כדי להטיל עליה פסילה ברף התחתון של הסדר הטיעון”.

בית המשפט התחשב אף בעובדה כי מדובר באם יחידנית והיא המטפלת העיקרית בבנה.

העונשים שנקבעו:

1. מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשמת לא תעבור עבירה של נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

2. אני פוסלת את הנאשמת מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים בפועל, בניכוי החודשיים שהיתה בפסילה מנהלית. מניין ימי הפסילה (חודש סך הכל) יחל לא יאוחר מיום 5.12.21, עם הפקדת רישיון הנהיגה של הנאשמת במזכירות בית המשפט.

3. אני פוסלת את הנאשמת מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי הוא שהנאשמת לא תעבור עבירה שגרמה לתאונת דרכים או עבירה של נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

4. אני פוסלת את הנאשמת מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 14 ימים על תנאי למשך שנה, והתנאי הוא שהנאשמת לא תעבור אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ”א – 1961.

מקרה בו בית המשפט מחמיר עם הנאשם

בית המשפט המחוזי גזר עונש מאסר בפועל של  12  שנות מאסר לדורס הנער אילון שלו אמסלם, ופסל את רישיון הנהיגה שלו למשך 20 שנים. כן נקבע כי הדורס יפצה את משפחתו של אילון ב-100 אלף שקל, ואת משפחת הנער הנוסף שנפצע בתאונה ב-75 אלף שקל. 

הנהג הורשע ל בעבירת המתה בקלות דעת בגין דריסתו של הנער אילון שלו אמסלם בן ה-13 .

השופט הוסיף: ” תאונה מוגדרת במילון כתקלה בלתי צפויה שגורמת נזק ופגיעה. האמנם בלתי צפויה? הנאשם היה להוט לשתות והצטייד בעוד מועד בקבוק וודקה, דחה תחינותיו של חברו לבל יעלה לאוטו ודרש ממנו שיביא את הוודקה”.

בית המשפט החמיר עם הנאשם בין היתר גם בשל התנהלותו של הנאשם לאחר התאונה: “מרגע התאונה כל מעיניו היו נתונים להתחמקות מהדין, הוא לא נטל חלק בחיפושים ולא טרח מיוזמתו להתקשר לגורם רפואי כלשהו. הנאשם לא היה נעדר יכולת תפקוד כל משאביו הוקדשו לעריכת שיחות טלפון שתיית מים והכשלת בדיקת שכרות”. 

בית המשפט קבע כי נהג במהירות מופרזת, שתה אלכוהול והכשיל את בדיקת האלכוהול לאחר התאונה:

“אך ורק כי הנאשם החליט שהוא ‘חייב’ לשתות, ‘חייב’ לבלות, ‘חייב’ לעלות על ההגה ו’חייב’ לנהוג במהירות פרועה, משל הגעה למועדון ‘שלוותה’ תוך דקות ספורות עם רכבו הייתה בגדר צורך חיוני ודחוף שאין לדחותו כך, באבחה אחת, הותיר הנאשם משפחה כואבת שאינה יודעת מזור, וילד נוסף , שנפגע בתאונה, וספק אם מראה חברו הטוב שנהרג לנגד עיניו יניח לנפשו כל חייו”. 

למה חשוב להתייעץ ולשכור עו”ד המתמחה בדיני תעבורה?

אם הייתם מעורבים במקרה של הפרה של החוק , מומלץ להתייעץ עם עו”ד המתמחה בדיני תעבורה.

עורך דין לענייני תעבורה מתמחה במגוון רחב של עבירות , בין אם עברתם עבירה שהעונש עליה הוא קנס קטן וובין אם עברתם עבירה שהעונש עליה הוא שלילת רישיון הנהיגה לתקופה ארוכה. כפי שראינו מהדוגמאות לעיל, בתי המשפט מכניסים אל תוך מערכת השיקולים גם את ההתנהלות של הנאשם לאחר ביצוע העבירה והתאונה, לכן זה קריטי לשכור את שירותיו של עו”ד תעבורה, סמוך ככל הניתן לביצוע העבירה , על מנת שיתן לכם ייעוץ שיש בו כדי להקל עמכם, שאחרת אתם עלולים להחמיר את מצבכם ולעמוד בפני כתב ישום חמור יותר ועונש חמור יותר.

עו”ד תעבורה יעניק לכם ייצוג לקראת חקירה במשטרה, במהלך הליכי מעצר, הוא ייצג אתכם בעבירות נהיגה תחת השפעה של סמים או אלכוהול, בעבירות של נהיגה ללא רישיון, בעבירות מהירות מופרזת, בתאונות המערבות נפגעים .

החוק בישראל קובע עונשי מאסר בגין עבירות הריגה או גרימת מוות ברשלנות, והנהג הפוגע עלול להישלח למאסר ממושך . עורך דין לענייני תעבורה הוא בעל ניסיון ויכול להביא לידיעת בית המשפט עובדות כמו עבר תעבורתי נקי , נסיבות אישיות, סיבות אחרות שיכולות להוביל לעבירה מופחתת  , קיצור עונש המאסר או המרתו בעבודות שירות.

למה צריך עורך דין במקרה של נהיגה בשכרות?

גם אם נתפסתם בנהיגה בשכרות, אתם יכולים עדיין להתגונן ואולי אף ניתן להפחית  את סעיף הענישה ולשנות משמעותית את גזר הדין. עורך הדין לענייני תעבורה יבדוק האם השוטר המתין את 15 הדקות שהוא מחויב להמתין על פי חוק מרגע שהנבדק סיים לאכול, לעשן או להקיא לפני שביצע את הבדיקה, ואם יתגלה שלא כך הדבר- התוצאות ייחשבו ללקויות.

שנית, ישנן נסיבות מקלות אשר בית המשפט מתחשב בהן ולכן חשוב שעו”ד מנוסה ייצג אתכם. עורך דין לענייני תעבורה יכול לטעון כי הנהג נדרש לרישיון נהיגה כדי להתפרנס. בנוסף לכך, הוא יכול לטעון כי בנסיבות האירוע יש לצמצם ענישה מכיוון שלא נגרמה כלל תאונה או שלא נגרם נזק, לא לרכוש ולא בנפש. בנוסף ניתן לטעון, כי כמות האלכוהול שנמצאה נמוכה, כי מדובר בעבירת התנועה הראשונה של הנהג ועוד.

 

לקבלת ייעוץ מקצועי
ללא התחייבות חייגו 072-3303303

או השאירו פרטים ונחזור אליכם