נהיגה ללא רישיון

נהיגה ללא רישיון היא עבירה חמורה מאוד וסעיף 10 לפקודת התעבורה מסדיר את הנושא הזה ואת העונשים הצפויים לאדם אשר נתפס עקב עבירה זו. על פי החוק, אסור בתכלית האיסור לאדם שאינו בעל רישיון נהיגה לנהוג ברכב משום שבעצם הנהיגה ללא רישיון הוא מסכן באופן חמור את הנהגים ומשתמשי הדרך השונים.

נהיגה ללא רישיון ההשלכות הצפויות

ההשלכות והעונשים הצפויים בחוק אינם מוגבלים רק לנהג אלא גם למי שהתיר את השימוש ברכב למי שאינו בעל רישיון נהיגה ואם אכן הוכח הדבר, אותו אדם יכול לעמוד מול 3 שנות מאסר בפועל או 5 שנות במידה והאדם אשר נהג ברכב הוא קטין.

החוק כאמור מבחין בין 2 המקרים השונים שבהם נתפס נהג ללא רישיון נהיגה:

  • אדם הנתפס נוהג ללא רישיון נהיגה ומעולם לא היה לו רישיון כזה
  • אדם אשר נתפס נוהג ללא רישיון בתוקף, משום שלא חידש את הרישיון במועד

סעיף 10 בפקודת התעבורה קובע איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה:

לא ינהג אדם רכב מנועי, אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר. בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי הסעיף הנ”ל לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחו”ל. לפיכך נהיגה ללא רישיון היא אחת מהעבירות החמורות בפקודת התעבורה. נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל נחשבת לחמורה, נהג שלא סיים את ההכשרה הנדרשת מהווה סכנה לעצמו ולאחרים. הוא אינו מיומן לנהיגה ועל כן מסכן יותר את הציבור מאשר נהג שרק לא חידש רישיון, לא שילם את האגרות, עניין שהוא הליך בירוקרטי.  המחוקק יוצא מנקודת הנחה שנהג שלא עבר הכשרה, לא יכול לשלוט ברכב .

סעיף 10 מבחין אם כן בין מספר מצבים:

נהיגה ללא רישיון נהיגה – אדם שנתפס נוהג כשמעולם לא היה לו רישיון נהיגה

בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידיו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאין רישיון. אדם שנתן לאחר להשתמש ברכבו, ייחשב כשותף לעבירה ועלול לקבל עונש של מאסר, אלא אם יוכיח שנקט בכל האמצעים על מנת למנוע מצב זה.

ברור שהרשעה זו היא החמורה ביותר בסולם חומרות ההרשעה השונות במקרה של נהיגה ברכב ללא רישיון משום שבמקרה זה הנהג לא צבר ידע מספק על מנת לנהוג בבטחה ולשמור על משתמשי הדרך השונים ומעולם לא באמת למד לנהוג, ולכן הוא מציב עצמו בסיכון וגם את משתמשי הדרך בצורה חמורה.

מבחינת עונשים, העונש המרבי עבור אדם שנתפס ללא רישיון נהיגה ואשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה כזה הוא מאסר לתקופה של שנתיים(מרבי) ופסילה בפועל של 3 חודשים לפחות של רישיון הנהיגה. הכוונה כאמור היא מרגע הוצאת רישיון נהיגה על ידי הנהג רישיונו יישלל באופן מידי לשלושה חודשים.

בפועל, מעטים המקרים בהם נהגים ללא רישיון נשלחים למאסר אך גם מאסר על תנאי הוא ללא ספק כתם המעיב על חייו של נאשם לכן תמוהה מאוד העובדה שרבים נוטים לזלזל בהשלכות של העבירה.

האם חלה חובה לשאת את רישיון הנהיגה בעת הנהיגה?

בשנת 2018 חתם שר התחבורה והבטיחות בדרכים על ביטול התקנה המחייבת אחזקת רישיון רכב ורישיון נהיגה בעת נסיעה ברכב פרטי. המשמעות היא שכל אזרח/ית הנוהגים ברכב פרטי (רכב מדרגה B), אינם חייבים לשאת עימם בזמן הנסיעה ברכב את רישיון הנהיגה ו/או רישיון הרכב. עם זאת, חלה חובה לשאת תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל (תעודת זהות/דרכון), תעודת ביטוח ונספחים לרישיון הנהיגה, במידה וקיימים.

ענישה – נהיגה ללא רישיון

נהיגה ללא רישיון נהיגה נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר, נקבע לה עונש מינימאלי של 3 חודשי פסילה ועונש מקסימאלי של שנתיים מאסר. זאת, בנוסף לעונשים של קנס, פסילת רישיון על תנאי ומאסר על תנאי.

העונשים הקבועים בחוק לנהיגה ללא רישיון

נהיגה ברכב ללא רשיון נהיגה (מעולם לא הוציא רשיון) הזמנה לדין + 8 נקודות +השבתת הרכב 

נהיגה ברכב ע”י בלתי מורשה לסוג רכב זה- הזמנה לדין + 8 נקודות + השבתת הרכב

מתן רשות לאחר לנהוג (כשהוא ללא רשיון לסוג הרכב) הזמנה לדין+ השבתת הרכב

העונש על נהיגה ללא רישיון בתוקף משתנה בהתאם לתקופה שבה הרישיון לא חודש:

נהג שלא מחדש את רישיון הנהיגה שלו מסתכן בקבלת קנס ונקודות–  העבירות מדורגות לפי משך הזמן שחלף מאז פקיעת תוקף הרישיון.

במידה ומדובר על נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף למשך עד חצי שנה מפקיעת התוקף – החוק קובע מתן קנס של 250 ש”ח ובנוסף גם 8 נקודות.

במצב שבו רישיון הנהיגה פקע  מעל חצי שנה, העונש הוא קנס של 750 ש”ח – ובנוסף גם 8 נקודות על עבירות תנועה.

שימו לב שאם רישיון הנהיגה פקע לפני יותר מחצי שנה, הנהג יזומן לבית המשפט לתעבורה וגובה הקנס יכול להיות גבוה אף יותר. 

במקרה של נהיגה מעל שנתיים עם רישיון שאינו בתוקף, הנהג יוזמן לבית המשפט לתעבורה ואם יורשע ייזקפו לחובתו 8 נקודות רישוי. בית המשפט יוכל גם  לגזור עונשי פסילה .

הענישה על נהיגה עם רישיון לא תקף מעל שנתיים משתנה בהתאם לנסיבות, לוקחים בחשבון במסגרת השיקולים את הוותק של הנהג ועברו התעבורתי. 

עבירה זו איננה מחייבת בהכרח פסילת מינימום , בדרך כלל יינתן קנס ופסילה על תנאי בלבד .

אם לעומת זאת מדובר בפקיעה של הרישיון לתקופה ארוכה ורבת שנים, העונש יכלול פסילה של הרישיון לתקופה של מספר חודשים, ואפילו לתקופה של שנה. בנוסף תתווסף עבירה של נהיגה ללא ביטוח.

אם נהגת בזמן פקיעת רישיון מעל שלוש שנים, תידרש לעבור תאוריה שוב וטסט כתנאי לקבלת הרישיון. אם תורשע בבית המשפט, תקבל פסילת אפשרות להוציא רישיון, קנס כספי ומאסר במידה והיו עבירות דומות.

אם מדובר בנהג חדש שנוהג ללא רישיון בתוקף לתקופה של מעל 6 חודשים , הנהג יזומן לבית המשפט לתעבורה + 8 נקודות ובדרך כלל מחמירים יותר, ככל שזה נוגע לנהגים חדשים.

סוגי עבירות של נהיגה ללא רישיון

החוק מבחין בין 3 מצבים:

1.נהיגה ללא רישיון בתוקף- זוהי גם העבירה הקלה יותר.

2.נהיגה עם רישיון לא מתאים לסוג הרכב.

3.נהיגה לבלתי מורשה שלא הוציא רישיון כלל-זו גם העבירה החמורה ביותר.

אם אדם נוהג ברכב מבלי שהוציא רישיון לסוג הרכב המסוים , כלומר הנהג לא קיבל הכשרה  לתפעל את הרכב. העונש שיקבל בגין ביצוע עבירה זו עלול להיות עונש מאסר בפועל או על תנאי ופסילה של רישיון נהיגה לתקופה ארוכה.

במקרה שבו בעל רכב התיר לאחר לנהוג ברכבו, בידיעה שאינו מורשה לנהוג, מאחר שרכבו באחריותו עליו וודא שאותו אדם כשיר לנהיגה.עליו לדאוג שאדם שנוטל את רכבו הוא בעל רישיון נהיגה תקף ומתאים לסוג הרכב. המחוקק רואה בחומרה רבה מקרה שבו אדם נתן את רכבו לאדם שכלל אין לו רישיון, או אף מקרים שבהם הרכב ניתן לקטין שאינו כשיר לנהיגה. חומרת העונש תיגזר מחומרת המקרה ועשויה להגיע לעונשי מאסר בפועל.

במקרה של שימוש ברכב ללא ידיעת הבעלים, אם  אדם נוהג ברכב מבלי ליידע את בעליו ומבלי לקבל את האישור של בעל הרכב, עבירה זו נחשבת חמורה ויכולה להוביל לאישום פלילי בעבירת גניבה. 

נהיגה ללא רשיון נהיגה בתוקף

במידה ולאדם היה רישיון, אך הוא נהג ללא רישיון בתוקף, דרגת הענישה מופחתת מאחר ומדובר במי שעבר הכשרה ועמד בקריטריונים לקבלת רישיון. אז בית המשפט לוקח בחשבון את הנסיבות השונות, למשל במצב שנהג שכח לחדש רישיון וחלפו ימים בודדים. במקרה שנהג לא מחדש רישיון מסיבות כלכליות העונש נוטה להיות חמור יותר.

נהג שנמצא נוהג כשרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף לתקופה של למעלה משישה חודשים – יזומן לדיון בבית המשפט לתעבורה, כאשר רשיונו צפוי להיפסל לתקופה שבית המשפט יחליט ובנוסף הוא יקבל פסילה על תנאי , במידה וייתפס שוב הוא יקבל פסילה נוספת. 

האם יש השלכות על הביטוח?

נהיגה ללא רישיון נהיגה מכילה בתוכה עבירה נוספת של נהיגה ללא תעודת ביטוח.

בכל הביטוחים יש תנאי שמחייב כי לנהג ברכב יש רישיון נהיגה תקף. נהיגה ללא רישיון למעשה מבטלת את פוליסת הביטוח, גם אם שילמתם אותה.

אם לא חידשתם את רישיון הנהיגה בזמן, נסעתם והיתם מעורבים בתאונת דרכים, פוליסת הביטוח לרכב  לא תהיה בתוקף, כלומר, חברת הביטוח לא תישא באחריות ולא תפצה במידה שגרמתם לנזק בתאונה  והדבר נכון גם לגבי אדם הנוהג ברכב, מבלי שהוציא רישיון נהיגה כלל . 

 ההחלטה שלכם לנהוג ללא רישיון נהיגה יכולה להיות בעלת השלכות כלכליות כבדות, מעבר לפסילת הרשיון והנקודות. שכן אם גרמתם לנזקים כבדים לרכוש או לגוף, ייתכן שתצטרכו לשאת מכיסכם בעלויות שנגרמו לכל המעורבים בתאונה.

מה הדין לגבי קטין?

חוק הנוער קובע כי קטין המואשם בנהיגה ללא רישיון נהיגה יישפט בבית המשפט לנוער ולא בבית המשפט לתעבורה.

עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה היא עבירה אשר נושאת אופי פלילי שמעמיד את הקטין בפני האפשרות כי יורשע בפלילים ויוכתם בכתם הרישום הפלילי שעלול להכשילו בהליכי הגיוס לצה”ל, מציאת עבודה ראויה וכיו”ב.

קטינים אשר נוהגים ללא רישיון נהיגה מסכנים את הציבור ולפיכך – גרימת תאונת דרכים מחמירה את נסיבות העבירה ובהתאם העונש יהיה חמור יותר.

למה חשוב להתייעץ עם מומחה בדיני תעבורה

המסקנה מהמקרה המובא כאן בדוגמא היא, שגורלו של האדם יכול להשתנות, במידה והוא מקבל את הייעוץ הנכון ובהחלט ישנן נסיבות מקלות, כגון מצבו הבריאותי או התנהלותו של נהג, המשליכים על מידת העונש שיקבל. 

אם קיבלת דו”ח או הזמנה לדין בגין אחת מהעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף, מומלץ לפנות לסיוע של עורך דין תעבורה הבקיא בתחום, שכן כל מקרה יכול להיות שונה, מומחה יכול לבחון את נסיבות המקרה שלכם ולהתאים לכם ייעוץ אישי המותאם לכם על מנת למזער את הנזק .

היה מקרה בפסיקה שבו אדם מבוגר נתפס כשהוא נוהג ללא רשיון בתוקף עשרות פעמים, אך הוא טען להגנתו, כי הוא סובל מבעיות רפואיות ולפיכך יש מקום להקל בעונשו,  מצבו הרפואי הביא להמתקת גזר דינו, הוא נשלח למאסר בפועל של 6 חודשים בלבד, לרבות מאסר על תנאי למשך 9 חודשים, פסילת רישיון ל-3 שנים ופסילה נוספת על תנאי.

אלא שבא כוחו, מומחה לדיני תעבורה הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שופטת בית המשפט הורתה על שליחת המערער לתסקיר מבחן, שם נקבע כי הנאשם זקוק למעקב וסביבה טיפולית תומכת. אי לכך, המלצת שירות המבחן היתה כי יש לשלבו בבית החולים ,ההתרשמות הייתה כי ענישה בדרך של מאסר בפועל, יש בה סיכון ממשי לפגיעה במצבו ולכן בהמלצת שירות המבחן, הוחלט כי יש לשקמו ולא להענישו.

זוהי דוגמא למקרה שבו היה ברור שאדם שנהג ללא רישיון עשרות פעמים יקבל עונש חמור, אך בזכות ייעוץ משפטי ממומחה לתעבורה, הוחלט כי אין בענישה כדי לתרום, אלא להיפך, הדבר עלול להעמיק את ההתנהגות העבריינית ולכן נמנע ממנו מאסר.

תפקיד עורך הדין במקרים של הרשעת אדם אשר נתפס ללא רישיון נהיגה

במקרים מסוג זה, עורך הדין יכול להיות משמעותי וקריטי לצמצום הנזקים האפשריים והעונשים היכולים להינתן לכם. עורך דין תעבורה מנוסה מחזיק בידע מקצועי נרחב וניסיון הכרחי אשר יכול לחלץ אתכם מעונשים כבדים ואף להוביל לזיכוי לא בחלק מן המקרים. הציבור הרחב לעיתים נוטה להעריך בצורה לא נכונה את הסיכונים אשר הרשעה מסוג זה טומנת בחובה.

לסיכום,

אם אתם או אחד מקרוביכם נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה בפועל, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין אשר יכול להעריך בצורה מקצועית את המצב המשפטי שלכם ולעזור לכם במהלך התהליך.

לקבלת ייעוץ מקצועי
ללא התחייבות חייגו 072-3303303

או השאירו פרטים ונחזור אליכם