פסילה מנהלית

פסילה מנהלית מהווה שלילת רישיון נהיגה בידי קצין משטרה עקב ביצוע עבירת תעבורה חמורה או לחילופין בידי משרד הרישוי עקב צבירת נקודות רישוי. הפסילה המנהלית מתקבלת בפרקי זמן משתנים בהתאם למקרה, בין 30 ימים ועד 9 חודשים. בנסיבות מסוימות ובסיוע עורך דין תעבורה, ניתן יהיה לקצר את פרק הזמן ואפילו להימנע משלילה לגמרי.

מהי פסילה מנהלית? 

אם שתיתם ונהגתם, הייתם מעורבים בתאונת דרכים עם נפגעים ואפילו הגעתם ל-36 נקודות רישוי בגין עבירות תנועה שונות, סביר להניח שכבר חוויתם פסילה מנהלית. הרציונל העומד מאחורי שלילת הרישיון המנהלית הוא העובדה שמדובר בנהג שמסכן בנקודת הזמן הנוכחית את המשתמשים בדרך ועל כן צריך “לצנן” אותו לתקופה, בטרם יעלה שוב על ההגה. 

מה עושים במקרה של פסילה מנהלית?

האפשרות לעשות זאת תלויה מאוד בנסיבות המקרה, שכן רק בהוכחת קיומן של נסיבות מקלות יהיה אפשר לקצר את הפסילה ואף להימנע ממנה לחלוטין. הדבר כמובן נתון להחלטתו של הגורם המטיל את השלילה – אם הוטלה במסגרת שימוע משטרתי אצל קצין משטרה מוסמך, בשמיעת נימוקי הנהג בעת השימוע ניתן יהיה לשקול לבטל את הפסילה המנהלית או לקצר אותה. אם הוטלה בידי משרד הרישוי, ניתן להגיש עתירה מנהלית בנושא. 

כמובן שכל אחת מהאפשרויות תצריך סיוע משפטי מצד עו”ד תעבורה ממולח, שיוכל להכין את הנהג לשימוע ואף בחלק מהמקרים לייצג אותו. בעבירות פסילה מנהלית מהירות מופרזת גבוהה מאוד, פסילה מנהלית תאונות דרכים לרבות תאונות קטלניות (בהן נהרג אדם), עבירות שכרות והפקרה, ייתכן שעורך הדין אף ימליץ לנהג לרצות את תקופת הפסילה המלאה, כדי שבמתן גזר הדין תקוזז הפסילה שכבר רוצתה מזו שנקבעה לנהג כעונש someseanul.ro.</span>

חשוב לציין כי בעת פסילה מנהלית בידי המשטרה מתרחשת לעתים קרובות גם פסילה והחרמת הרכב לאותו פרק זמן, גם בנושא הזה ניתן להיעזר בעורך דין מקצועי לתעבורה.

הגדרת חוק פסילה מנהלית

על פי סעיף 47 לפקודת התעבורה, קצין משטרה בדרגת מפקח לכל הפחות, שסובר כי הנהג שלפניו צפוי לכתב אישום בעקבות עבירת תנועה שביצע, רשאי להטיל פסילה מנהלית של רישיון נהיגה באופן הבא:

פסילה מנהלית ל-30 ימים בעבירות הבאות:

 • נהיגה תחת השפעה (אלכוהול או סמים)
 • אי ציות לתמרור עצור או תמרור זכות קדימה
 • גרימת סיכון להולך רגל במעבר חציה
 • נהיגה במצב שבו הרכב עלול לסכן עוברי דרך
 • אי עצירת הרכב לפני מפגש מסילת רכבת
 • עקיפה בדרך שאינה פנויה, או תוך חציית קו הפרדה רצוף
 • הסעת נוסעים בשכר בכמות העולה על המותר לאותו סוג רכב
 • הובלת מטען במשקל החורג ב-25% מהמותר
 • נהיגה ללא מלווה בקרב נהג חדש
 • נהג חדש המסיע כמות נוסעים גדולה מהמותר
 • מהירות מופרזת: 30 קמ”ש ומעלה בדרך עירונית או 40 קמ”ש ומעלה בדרך מהירה

פסילה מנהלית ל-60 ימים:

כאשר הנהג היה מעורב בעבירה שגרמה לתאונת דרכים עם נפגעים ונזק לרכוש

פסילה מנהלית ל-90 ימים:

כאשר הנהג היה מעורב בעבירה שגרמה לתאונת דרכים קטלנית, בה נהרג אדם. 

מהם העונשים הניתנים על שלילה מנהלית ממשרד הרישוי?

כאמור, גם בריבוי של עבירות תנועה בהן מושת על הנהג קנס כספי, תיתכן פסילה מנהלית 36 נקודות. במקרה זה, רישיונו של הנהג ייפסל אוטומטית ל-90 ימים (3 חודשי פסילה). אם במשך 4 שנים מהפסילה יגיע הנהג שוב לכדי 36 נקודות רישוי או לחילופין לצבירה של 72 נקודות, הוא צפוי הפעם לפסילה של 9 חודשים.

לכן בכל הנוגע לשיטת הניקוד וההימנעות מהטלת פסילה מנהלית נקודות, יש לפנות עם הדו”ח שקיבלתם לעורך דין תעבורה שיבחן את האפשרות להימנע מהנקודות על ידי חתירה לביטול הדו”ח במסגרת אפשרויות המקרה. חשוב שלא לשלם בשום אופן את הדו”ח, שכן בעת התשלום הנקודות ממנו יצטברו אוטומטית ולגשת במסגרת 90 הימים בהם הדו”ח זמין לתשלום לעורך הדין. 

מה מומלץ לעשות אם נעצרתם וזומנתם לשימוע לפני פסילה מנהלית?

בחלק זה של המאמר נתרכז בהליך התפיסה והשימוע לנהגים מול משטרת ישראל, באפשרויות העומדות בפניהם כלפי הליך זה וכיצד משיבים לאחר פסילה מנהלית רישיון נהיגה לנהג עצמו.

שלילות מנהליות בדרכים מתרחשות במפגש בין נהג ושוטר שעצר אותו בגין עבירה מסוימת. בפועל, במעמד העבירה, ייתכן שהשוטר שעצר את הנהג איננו קצין משטרה המוסמך לפסול את רישיונו מנהלית, אך הוא בהחלט רשאי לדרוש מהנהג להתלוות אליו לתחנת המשטרה. אפשרות נוספת היא שהשוטר יקח את רישיון הנהיגה הפיזי של הנהג, יספק לו אישור נטילת רישיון וזימון לשימוע בפני קצין משטרה שיתקיים 3 ימים ממועד העבירה לכל המאוחר. 

במעמד השימוע, הקצין יציג לנהג ראיות שנאספו נגדו בנוגע לעבירה שביצע. לאחר מכן, הוא יקבל הזדמנות להסביר את נימוקיו וטענותיו המהוות מעין התגוננות בנקודה זו מהפסילה המנהלית.

זוהי נקודה קריטית, שבה אדם משפיע בלשונו ממש על המשך הליכי המשפט נגדו, שכן כעת ייקבע האם הפסילה שתוטל עליו מוצדקת ובכפוף למסירת גרסתו לאירועים ינוהלו גם הדיונים הבאים שלאחר מכן. כמאמר המשפט: “כל מה שתאמר עלול לשמש נגדך”. 

זוהי גם הסיבה שלקראת כל פסילה מנהלית עורך דין תעבורה מקצועי צריך להכין את הנהג, להורות לו מה לומר וכיצד ולהבהיר לו באילו נתונים ונימוקים עליו להשתמש כדי להקל בעונשו. נזכיר כמובן כי לא תמיד הימנעות מפסילה תהיה האסטרטגיה המדויקת ולעתים מומלץ דווקא שהנהג ימסור את גרסתו לאירועים כדי שתסייע לו משפטית בהמשך, אך מבלי להתנגד להטלת הפסילה עליו בפועל.

אי התייצבות מצד הנהג לשימוע המנהלי

מה קורה כאשר נהג מבצע עבירה, מקבל זימון לשימוע אך בוחר מכל סיבה שהיא שלא להתייצב אליו? החוק רואה בחומרה רבה מקרים של אי התייצבות ברשויות מכל סוג ומקנה סמכות לגוף הרלוונטי להטיל סנקציות מתאימות למקרה. 

לפיכך, במקרה של אי התייצבות לשימוע בפני קצין המשטרה במועד שנקבע, הקצין עצמו מוסמך להטיל את הפסילה בהעדרו של הנהג והחל מאותו הרגע. חשוב להבין כי תרחיש שכזה מציב את הנהג בבעיה חמורה, שכן אם לא הופיע, לא ביקש לדחות בנסיבות מיוחדות את מועד השימוע ולא יודע על הפסילה שהוטלה עליו, הרי שכבר ברגע שיעלה כעת להגה ייחשב כמי שנוהג בזמן פסילה. 

נהיגה בזמן פסילה מנהלית

נהיגה בזמן פסילה נמנית עם עבירות התעבורה החמורות ביותר, שעונשה המקסימלי הוא 3 שנות מאסר לצד שלילת רישיון ממושכת במיוחד. כדי להימנע מענישה זו, יצטרך הנהג להגיש הוכחות ונימוקים מדויקים ובהירים מאוד לכך שלא ידע במועד הפסילה על קיומה, שהדבר לא הובא לידיעתו מצד הגוף הפוסל את רישיונו או שהמדובר בטעות אנוש כלשהי במערכת. 

ביטול פסילה מנהלית: איך מבקשים ומתי הבקשה תתקבל?

לעניין פסילה מנהלית פקודת התעבורה קובעת, כי כל נהג שפסול מנהלית, רשאי להגיש בקשה לביטול לבית המשפט לתעבורה בתחום השיפוט בו בוצעה העבירה והוטלה הפסילה. בקשות אלה מוגשות כבקשות דחופות והדיון בהן נקבע בדרך כלל תוך כמה ימים. 

בקשה זו תתאים למי שברשותם הצדקות או נסיבות מיוחדות, במסגרתן ניתן יהיה לשכנע את שופט בית המשפט כי המשך נהיגתו של הנהג איננה מסכנת את ביטחון הציבור וכי רישיונו חיוני לו, לצורך פרנסתו, הסעת תלויים לטיפולים רפואיים, ללימודים וכו’. 

בית המשפט יבדוק האם נסיבות העבירה שבמסגרתה הוטלה הפסילה המנהלית היו ארעיות, כלומר חריגות וחד פעמיות ביחס להרגלי הנהיגה של הנהג והרקע התעבורתי שלו, או שמא מדובר בדפוס חוזר אצל אותו נהג? הדבר נועד כמובן ללמד על מסוכנותו של הנהג לשוב כעת לנהיגה ולכן לפני ששופט בית המשפט יאשר את הביטול, עליו להשתכנע כי לא קיימת אותה המסוכנות. 

בנוסף, בית המשפט יבדוק האם לעבירה שבוצעה קיימות ראיות המבססות אותה. במקרה לדוגמה, הוגשה בקשה לביטול פסילה בטענה לדלות הראיות. בית המשפט שבחן את הבקשה אכן ראה כי קיימת ראייה אחת בלבד שמבססת לכאורה את אשמתו של הנהג, כאשר היתר חסרות בסיס מכל וכל. מאחר ולא היו ראיות ברמה הלכאורית, קוצרה תקופת הפסילה שהוטלה על אותו נהג. 

איך לבחור עורך דין להתמודדות עם הפסילה המנהלית?

להבדיל מפסילה מנהלית אוטומטית שתוטל על הנהג בצבירת 36 נקודות ממשרד הרישוי, בפסילה מנהלית על ידי קצין משטרה נערך שימוע, כלומר שהפסילה ממנו לא אוטומטית אלא מאפשרת קודם לנהג להשמיע את טיעוניו לנושא ורק בהתאם לכך יחליט הקצין בפועל. 

בדרך כלל, הדרך הטובה ביותר להניא את קצין המשטרה מהטלת הפסילה תהיה התייעצות עם עורך דין תעבורה. עורך דין מקצועי, שצבר ניסיון עשיר ושמכיר מקרוב ולעומק את מדיניות מחלקת התנועה המקומית באותו מחוז לרבות את קציני המשטרה הפועלים בה, יוכל להכין בדיוק מקסימלי רב את לקוחותיו להליך השימוע, להבהיר להם אילו טענות להשמיע ובאיזה אופן ובכך להגדיל את הסיכויים להימנע מפסילה, לרבות החרמה מנהלית של הרכב.

עבודתו של עורך הדין לא מסתכמת בזה כמובן. לאחר השימוע, בין אם הוטלה פסילה מנהלית ובין אם לא, צפוי לנהג גם כתב אישום בגין העבירה, ממנו תחול העמדה לדין בה עליו להתגונן משפטית. עורך הדין יוכל להזמין את תיק התביעה המשטרתי של הלקוח לצורך בדיקת הראיות ואיתור ליקויים בתיק, מהם יוכל לגבש אסטרטגיה משפטית חכמה שתאפשר לו להגיע להסדר טיעון, או לחתור להפחתה מקסימלית בעונש על ידי הטיעונים המתאימים. 

עורך דין שעוסק בתחום שנים רבות, שמכיר את הדקויות והכללים ולו הזעירים ביותר בעבודת שוטרי התנועה, יוכל לאתר ליקויים סמויים בדוחות המקרה כדי לבסס את טענותיו המשפטיות, לעתים עד כדי הטלת ספק בכשירות והמהימנות של השוטרים שפעלו כלפי הנהג בשטח. 

מעבר לכל אלו, אם הוטלה פסילה מנהלית על נהג חדש או כאשר תקופת הפסילה עומדת על מעל לשנה בקרב נהג וותיק, עורך הדין יוכל לסייע וללוות את הנהג גם בבואו לבצע בדיקת כשירות נהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים כדי לקבל מחדש את רישיונו. 

לסיכום:

פסילה מנהלית על רישיון הנהיגה היא תוצאה של עבירת תנועה אחת או יותר, ממנה קיים סיכון לשלילה לפרקי זמן משתנים. כך או כך, במדינה בה רישיון הנהיגה נחשב לכלי חיים מרכזי והכרחי, חשוב לעשות את כל שניתן כדי לשמור על זמינות יכולת הנהיגה ולהימנע מסנקציות כבדות שיפגעו בכך. 

עורך דין תעבורה יוכל לסייע, לייעץ, ללוות ולייצג נהגים שהגיעו לכדי פסילה מנהלית בכל עבירה שהיא, בין היתר על ידי פעולות מקדימות שיסייעו להימנע ממנה: טיפול בדוחות עם נקודות כדי למנוע צבירה שתביא לשלילה, מתן הכוונה לנהגים שנלקחו לתחנה ולמעצר, פגישה עם נהגים שגרמו לתאונת דרכים קשה לפני שימסרו גרסתם במשטרה ועוד. לשאלות וייעוץ נוסף בנושא, מלאו את פרטיכם ואנו נשמח לסייע. 

לקבלת ייעוץ מקצועי
ללא התחייבות חייגו 072-3303303

או השאירו פרטים ונחזור אליכם